ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบตอบรับ
ชื่ออาจารย์ : นางพัชฎาภรณ์ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2557,06:50  อ่าน 637 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ2
ชื่ออาจารย์ : นางพัชฎาภรณ์ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2557,06:43  อ่าน 567 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ1
ชื่ออาจารย์ : นางพัชฎาภรณ์ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2557,06:33  อ่าน 568 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่น ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2556,14:10  อ่าน 2064 ครั้ง
รายละเอียด..