ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ระเบียบการสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก นักเรียนระดั (อ่าน 10) 12 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 19) 16 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 28) 10 ก.ย. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 28 ส.ค. - 6 ก.ย. 2562 (อ่าน 27) 27 ส.ค. 62
ประกาศเรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ปีการศึก (อ่าน 62) 06 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 24) 21 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 80) 17 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 42) 10 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 53) 08 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 63) 06 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม(โควต้า)เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรง (อ่าน 39) 23 ก.พ. 61
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 2560 (อ่าน 953) 23 มิ.ย. 60
ประกาศผลการสอบรับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1073) 10 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบรับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1053) 06 เม.ย. 60
ผลการจัดเรียนเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 874) 06 เม.ย. 60
แบบฟอร์มโครงการ พ.ศ. 2559-2560 (อ่าน 799) 14 มี.ค. 60
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกคะแนนการสอบวัดผลความรู้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.2 จากข้อสอบกลาง สพฐ. (อ่าน 1236) 13 มี.ค. 60
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 3048) 08 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 853) 02 มี.ค. 60
ครู อาจารย์ บุคคลกร ท่านใด จะนำผลงานแสดงลงในเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ คร (อ่าน 836) 28 พ.ค. 59
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1181) 02 มี.ค. 59
กรอกผลการเรียนภาคเรียนที่1/2558 ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม SGS ได้ที่ https://sgs.bopp-obec.info (อ่าน 6303) 30 ก.ย. 58
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (อ่าน 905) 17 ส.ค. 58
ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ตำรวจภูธรภาค 8 เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเ (อ่าน 806) 17 ส.ค. 58
คู่มือประชาชน ตามพระราชดำรัสการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (อ่าน 836) 03 ส.ค. 58
ผลการสอบรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนโรงเรียนเดิม (อ่าน 894) 31 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 865) 30 มี.ค. 58
เลื่อนการสอบเข้านักเรียน ม.1 (อ่าน 883) 21 มี.ค. 58
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหาร (อ่าน 905) 27 ก.พ. 58
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนเดิม (อ่าน 873) 27 ก.พ. 58
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 859) 27 ก.พ. 58
เปลี่ยนแปลง E-Mail เพื่อติดต่อ (อ่าน 897) 31 ก.ค. 57