ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

คำร้อง – ทำนอง                                                                                   ขับร้อง

วินัย     บุญเกื้อสง                                                                   วัฒนา  จรนิตย์ , ปรีชา  บัวเดช

                                                                                       ธนภัฑร  สุดใจ , ชฏาพร  ชะตารักษ์

 

   ชาวทุ่งใหญ่ภูมิใจยิ่งเฉลิมราช                 รัฐประกาศเฉลิมพระเกียรติองค์ในหลวง

อนุสรณ์ครองราชย์นานกว่าทั้งปวง           ร้อยดวงใจรัฐศรัทธาสร้างโรงเรียน

   มุ่งมานะสร้างคนให้เก่งกาจ                    ความสามารถมีทักษะ  คิดอ่านเขียน

ลานหินเด่น  เป็นสง่า  น่าพากเพียร           ชนแวะเวียนเกียรติระบือชื่อเกรียงไกร

 เป็นคนดี  รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม           กิจกรรมนำวิชาการให้ทันสมัย

สืบสานงานพระราชดำริมีวินัย                  อยู่ที่ไหนน้ำเงินเหลืองไม่จืดจาง

   เราชาวรัชมังคลาภิเษก                            เพชรน้ำเอกสร้างเยาวชนสู่โลกกว้าง

หมั่นเรียนรู้คู่คุณธรรมนำส่องทาง             เพื่อสรรค์สร้างเมืองทุ่งใหญ่ให้รุ่งเรือง