ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
เข็มประจำโรงเรียน
เข็มพระราชทาน ภ.ป.ร.
อักษรพระปรมาภิไธยย่อ  ภปร.  และพระมหาพิชัยมงกุฎ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นหว้าหิน

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - เหลือง

คำขวัญโรงเรียน

รักศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม    นำวิชาการ     สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  หมั่นศึกษา