ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 6 คน
ชื่อ-นามสกุล : วาทินี นาคแก้ว (แอน)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 10/6 ม.7 ซ9 ต.คีรีวงค์ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
เบอร์มือถือ : 0622063178
อีเมล์ : an.vathinee@facebook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศนัย จันทร์สุวรรณ (โตโต้(ประธานนักเรียน รุ่นที่2))
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : ม.6/3รุ่นที่2
ที่อยู่ : 13/7หมู่9 ถนนคลองท่อม-ลำทับ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
เบอร์มือถือ : 0878944303 และ 0629800904
อีเมล์ : Vell-2520@hotmail.com และ kaetoto001@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ผดุงพงศ์ ช้างกลาง (จอม)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 2
ที่อยู่ : ราชบุรี
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : ่joam_20045@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิรัก ศิขิวัฒน์ (พิ้งค์)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 71 ม.9 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : sittirak@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงษ์ สุขศรี (นิว)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 287 ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
เบอร์มือถือ : 0822801514
อีเมล์ : new_pa124@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กรีตา สวัสดี (แอล)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 11
ที่อยู่ : นครศรี
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : auttiya3@msn.com
รายละเอียดเพิ่มเติม